Raamattu, Opinto.NET - Paavali ja UT:n kirjeet


Paavali ja UT:n kirjeet - powerpoint


Miten Paavali suhtautuu Jeesukseen kirjeissään? Mitä asioita Paavalin kirjeet pääasiassa käsittelevät?


Tehtävät:

A) Missä Paavali kävi lähetysmatkoillaan?
B) Millä tervehdyksellä Paavali aloittaa kirjeensä? Mitä tämä ilmaisee Paavalin ajattelusta?
C) Mitkä ovat Galatalaiskirjeen ja Roomalaiskirjeen keskeiset teemat?
D) Mikä oli Paavalin merkitys kristinuskolle?


Paavalin elämä

Raamattu.net-sivusto

Paavalin lähetysmatkat

Raamattu.net-sivusto

Paavali-tietotesti

Raamattu.net-sivusto

Saul vainoaa seurakuntaa (ote Raamatusta)

Saulin kääntyminen (ote Raamatusta)

Jerusalemin kokous (ote Raamatusta)

Paavali Korintissa (ote Raamatusta)

Paavalin kirje roomalaisille


Tietotesti Paavalista:

KYSYMYS 1: Paavali kääntyi kristityksi saatuaan ilmestyksen Siinain vuorella.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Hän oli mukana Stefanuksen kivittämisessä ennen kääntymystään.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Paavali kirjoitti suurimman osan kirjeistään Rooman keisarille.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Osa kirjeistä on Paavalin nimissä, vaikka hän ei kirjoittanut niitä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Martti Luther kirjoitti roomalaiskirjeen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Galatalaiskirjeen ydinkohta on rakkauden kaksoiskäsky.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Paavali julisti, että Kristus on lain loppu.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Apostoli tarkoittaa jalankulkijaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Roomalaiskirjeestä Luther sai innoituksensa uskonpuhdistuksen ydinajatuksiin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Paavalin alkuperäinen nimi oli Saulus.

Kyllä

Ei


© Raamattu.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com