Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Raamattu, Opinto.NET

ProfeetatOpintoverkko


Etusivu

Raamattu - vaikuttava kirjakokoelma

Raamatun kulttuurivaikutuksia

Tieteellinen raamatuntutkimus

Vanhan testamentin kirjojen taustaa

Vanhan testamentin kirjat

Vanhan testamentin alkukertomukset

Vanhan testamentin patriarkkakertomukset

Mooses - kansansa vapauttaja

Liitonarkku ja kuningasten aika

Runo- ja viisauskirjallisuus

Profeetat

Uuden testamentin ajanhistoriaa

Uuden testamentin kirjat

Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?

Jeesuksen vertaukset ja niiden sanoma

Paavali ja UT:n kirjeet

Apokalyptiikka

Indigo James - haastattelut


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Profeetat - powerpoint

 

  

 

 

 

Tietotesti (Profeetat)

 

Tietotesti:Keitä olivat profeetat?

Mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa?
 
 

1. Vanhan testamentin profeetat jaetaan suuriin ja pieniin profeettoihin kirjan laajuuden perusteella.
 

2. Profeetta Jeremiaan teksti tunnetaan myös joulun profetiana.
 

3. Vanhan testamentin tekstejä voidaan pitää taustana uuden testamentin tapahtumille.
 

4. Jesaja, Jeremia ja Hesekiel ovat VT:n suuret profeetat.
 

5. VT:n profeettojen keskeinen tehtävä oli tulevaisuuden ennustaminen
 

6. Profeetat ennustivat usein myös säätilaa.
 

7. Suuret profeetat vaikuutivat 700-500 eKr.
 

8. Profeetta Jeremia ennusti Jerusalemin temppelin tuhon.
 

9. Pieniä profeettoja on VT:ssä 10.
 
 

Opinto.netin etusivulle


KYSYMYS 1: Vanhan testamentin profeetat välittivät Jumalan tahdon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Profeettojen keskeisiin tehtäviin kuului säätilan arviointi.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Profeetoilla oli voimakas kutsumus työhönsä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Joonan kirja käsittelee maailmansyntykertomusta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Profeetta on suuri tai pieni sen mukaan, miten mahtava hän oli ihmisenä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Profeetta Jesaja ennusti Jeesuksen syntymän.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Jeremian ennusti Jerusalemin temppelin tuhon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Hesekiel saarnaa kirjassaan tuomiota pakanakansoille.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Jesajan kirjaa luetaan erityisesti pääsiäisenä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Jesaja ennusti myös vedenpaisumuksen tulon.

Kyllä

Ei
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Raamattu.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003