Raamattu, Opinto.NET - Uuden testamentin ajanhistoriaa


Jeesuksen elämän aikaan juutalaisuus oli jakautunut eri puolueisiin. Eräs näistä olivat eristäytyneet essealaiset.


Liitonarkkutietotesti

 
TIETOTESTI:UUDEN TESTAMENTIN AJANHISTORIAA

Mikä / Mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa?
 
 

1.Herodes Suuri toimi kuninkaana Israelin alueella Uuden testamentin aikana.
 

2.Hepreankielinen sana Messias tarkoitta "voideltua".
 

3.Saddukeukset ja fariseukset olivat juutalaisia puolueita.
 

4.Ajanlaskun alkupuolella Välimeren vallitsi subtrooppinen kulttuuri.
 

5.Nero oli Rooman keisarina Jeesuksen aikana.
 

6.Augustus oli Rooman keisarina Jeesuksen aikana.
 

7.Jeesuksen aikana Israelin alue kuului Kreikan valtakuntaan.
 

8.Jeesus Nasaretilainen toiminta alkoi Galilean maakunnasta.
 

9.Vanhan testamentin profeetat ennustivat, että tuleva Messias on Mooseksen suvusta.
 
 


 
 
 
 
 

Opinto.netin pääsivulle


© Raamattu.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com