Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Raamattu, Opinto.NET

Uuden testamentin kirjatOpintoverkko


Etusivu

Raamattu - vaikuttava kirjakokoelma

Raamatun kulttuurivaikutuksia

Tieteellinen raamatuntutkimus

Vanhan testamentin kirjojen taustaa

Vanhan testamentin kirjat

Vanhan testamentin alkukertomukset

Vanhan testamentin patriarkkakertomukset

Mooses - kansansa vapauttaja

Liitonarkku ja kuningasten aika

Runo- ja viisauskirjallisuus

Profeetat

Uuden testamentin ajanhistoriaa

Uuden testamentin kirjat

Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?

Jeesuksen vertaukset ja niiden sanoma

Paavali ja UT:n kirjeet

Apokalyptiikka

Indigo James - haastattelut


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Uuden testamentin kirjat - powerpoint


Jeesuksen syntymäkirkko Betlehemissä? Mitkä olivat Jeesuksen elämän keskeiset vaiheet? Mitä Jeesus opetti? Mikä on hänen merkitys kristinuskolle?Tehtävät:


(Vastaa seuraaviin kysymyksiin Uskonnon työskentelykirjan ja alla olevien linkkien pohjalta.)
A) Mitkä ovat ns. synoptisia evankeliumeja? Selvitä, mitä eri korostuksia evankeliumeilla on?
B) Mitkä seikat tukevat Jeesus Nasaretilaisen historiallisuutta eli sitä, että hän on ollut historiassa vaikuttava henkilö eikä taruhahmo?
C) Miksi Jeesuksen syntymäaika on määritetty vuosiin 7-4 eKr.?
D) Mitä vertauksia taivaanvaltakunnasta Jeesus käyttää Luukkaan evankeliumin 13.luvussa?Tehtävä:


A) Laadi vertaus, jonka aiheena on koulukiusaus. Tavoitteena on saada lähipiirisi heräämään koulukiusaamisen ehkäisemisee. Käytä ennakkoluulottomasti sellaisia kielikuvia, jotka saavat ihmiset pysähtymään ja kuuntelemaan.
B) Tee nykyversio tuhlaajapoika - vertauksesta
C) Tutustu Jeesuksen elämän eri vaiheisiin evankeliumien pohjalta. Kokoa niistä itsellesi Jeesus Nasaretilaisen elämäkerta.


Evankeliumit (mm. korostukset ja taustat)

Raamattu.netin sivusto.

Uusi testamentti

Kaikki Uuden testamentin kirjat linkkeinä

Luukas 13

Jeesus Nasaretilainen

Eläkertatiedot, Raamattu.netin sivusto

Monikasvoinen Jeesus

Raamattu.netin sivusto, käsittelee Jeesuksen erilaisia tehtäviä ja luonteenpiirteitä

Kylväjävertaus

Matt.13:3

Vehnä ja rikkavilja - vertaus

Matt.13:24

Sinapinsiemen -vertaus

Tuhlaajapoika -vertaus

Luuk.15:11

Laupias samarialainen- vertaus

Luuk.10:25

Uuden testamentin kirjat - tietotesti

Raamattu.netin sivusto
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Raamattu.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003