Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Raamattu, Opinto.NET

Vanhan testamentin kirjatOpintoverkko


Etusivu

Raamattu - vaikuttava kirjakokoelma

Raamatun kulttuurivaikutuksia

Tieteellinen raamatuntutkimus

Vanhan testamentin kirjojen taustaa

Vanhan testamentin kirjat

Vanhan testamentin alkukertomukset

Vanhan testamentin patriarkkakertomukset

Mooses - kansansa vapauttaja

Liitonarkku ja kuningasten aika

Runo- ja viisauskirjallisuus

Profeetat

Uuden testamentin ajanhistoriaa

Uuden testamentin kirjat

Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?

Jeesuksen vertaukset ja niiden sanoma

Paavali ja UT:n kirjeet

Apokalyptiikka

Indigo James - haastattelut


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Vanhan testamentin kirjat - powerpointTehtävät:


(Vastaa seuraaviin kysymyksiin Uskonnon työskentelykirjan ja alla olevien linkkien pohjalta.)
A) Mitkä ovat Vanhan testamentin kirjaryhmät? Mainitse esimerkki kustakin.
B) Ketkä keksivät kirjoitustaidon? Kerro päälinjat kirjoitustaidon kehittymisestä nykypäivään.
(Vastaa seuraaviin kysymyksiin alla olevien linkkien pohjalta.)
C) Mitä eroja on papyruksella ja pergamentilla? Mainitse kuuluisia papyruksia ja pergamentteja
D) Selaile (klikkaile) Vanhaa testamenttia elokuvaohjaajan näkökulmasta. Mistä VT:n kertomuksesta tai kirjasta saisi parhaimman elokuvan? Laadi valintasi jälkeen käsikirjoitus mahdollisesta elokuvastasi.


Papyrus ja pergamentti

Helsingin yliopiston sivu, yleistajuinen katsaus

Yleistietoa, taustoja ja historiaa Vanhasta testamentista (mm. kirjaryhmät)

Raamattu.netin sivusto Vanhan testamentin aihepiireistä

Kirjoitustaito

Sakari Kauppisen laatima sivusto kirjoitustaidon synnystä ja kehittymisestä, sisältää mm. erilaisia kirjoitus merkistöjä

Vanha testamentti

Vanhan testamentin kirjat linkkeinä

Vanha testamentti

Raamattu.netin sivusto, mm. kirjat ja kirja ryhmät


Tietotesti Vanhan testamentin kirjat:

KYSYMYS 1: Vanha testamentti (VT) on syntynyt sadan vuoden kuluessa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Vanhan testamentin syntyprosessissa on kolme keskeistä vaihetta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: VT:n kirjakokoelma oli valmis 1100-luvulla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: VT:n historiakirjat kertovat Jumalan johdatuksesta Israelin historiassa ja Israelin kansan vaiheista.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Tärkein historiakirjoista on Matteuksen evankeliumi.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Runollisiin kirjoihin kuuluvat mm. Mooseksen lainkirjat ja Hammurabin kirjat.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Sumerilaiset kehittivät ensimmäisen kirjoitusjärjestelmän 3000 eKr

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Profeettoja olivat mm. Pietari ja Johannes.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Vanhan testamentin kirjat on kirjoitettu heprean kielellä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Ensimmäiset VT:n tekstit kirjoitettiin pergamenteille ja papyruksille.

Kyllä

Ei
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Raamattu.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003